Głównej zawartości

Uprzejmie zawiadamiam, że działając na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 506 z późn. zm.) zwołuję na dzień 20 lutego 2020r. tj. czwartek na godz. 13.00 posiedzenie Rady Gminy Dydnia.
Posiedzenie odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Dydni.

Porządek obrad:
1.    Otwarcie.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Przedstawienie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy odbytego w dniu 28.01.2020r.
5.    Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dydnia na lata 2020-2028.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dydnia na 2020 rok.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej Nr IX/80/2019 z dnia 31 maja 2019r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w formie inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w Gminie Dydnia.
9.    Wolne wnioski i zapytania.
10.    Zamknięcie obrad.

0
0
0
s2sdefault