Głównej zawartości

żłobek

Od 11 maja 2020 roku w Gminie Dydnia otwarte zostaną Żłobek Gminny w Dydni, Przedszkole Samorządowe w Dydni oraz Przedszkole w Niebocku.
Obecnie placówki te będą realizować przede wszystkim zajęcia opiekuńcze, w celu umożliwienia rodzicom powrotu do pracy. Ci rodzice, którzy zdecydują się na pozostanie z dzieckiem w domu, do 24 maja będą mieli prawo korzystania z zasiłku opiekuńczego (zasiłek przysługuje rodzicom dzieci do lat 8).

Nauczyciele przedszkoli będą realizować programy dostosowane formą i treścią do panującej sytuacji. Równolegle do zajęć odbywających się w placówkach, w dalszym ciągu realizowane będą zajęcia zdalne, umożliwiające dzieciom nieobecnym w przedszkolu realizację danego materiału w domu.
Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym opracowuje szczegółowe plany i wytyczne umożliwiające stopniowe uruchamianie placówek oświatowych. Pierwszym krokiem jest otwarcie żłobków i przedszkoli, w ramach ściśle określonych zasad i procedur. Wytyczne przeciwepidemiczne opracowane przez GIS dla przedszkoli i instytucji opieki nad dziećmi dotyczą m.in. organizacji opieki, zasad higieny, dezynfekcji pomieszczeń oraz gastronomii. Zasady te skierowane są zarówno do organów prowadzących i pracowników placówek jak i do rodziców dzieci, decydujących się na posłanie dziecka do przedszkola czy żłobka. W obecnej sytuacji wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za swoje wzajemne bezpieczeństwo.
Szczegółowe informacje dotyczące obowiązujących zasad znajdują się w poniższych linkach oraz załącznikach:

https://www.gov.pl/web/edukacja/zajecia-opiekuncze-informacja-men

https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-otwarcie-przedszkoli

https://www.gov.pl/web/rodzina/bezpieczenstwo-przede-wszystkim-wytyczne-dla-instytucji-opieki-nad-dziecmi-do-lat-3

Wytyczne dla instytucji opieki nad dziećmi

Wytyczne GIS

Wytyczne MZ

0
0
0
s2sdefault