Głównej zawartości

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) wykaz nieruchomości stanowiącej mienie gminne Gminy Dydnia, położone w miejscowości Dydnia, powiat brzozowski, województwo podkarpackie, przeznaczone do oddania w użyczenie.

1.    Oznaczenie, położenie i opis nieruchomości:
-    4 pomieszczenia o łącznej powierzchni 81,00 m2, tj. pokój nr 7, pokój nr 8, pokój nr 9 i pokój nr 10 zlokalizowane na parterze budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Dydni oraz służy prawo do używania (dojazd, przejście) działki gruntowej nr 2135/1 w Dydni (Bi 0,2820 ha) o pow. 0,2820 ha dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę wieczystą KS1B/00035305/6 w zakresie niezbędnym do jego funkcjonowania wraz z innymi użytkownikami budynku.
2.    Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: pomieszczenia zostają oddane w użyczenie w celu prowadzenia działalności statutowej.
3.    Wysokość czynszu w zł: Nie dotyczy.
4.    Termin wnoszenia opłat: Nie dotyczy.
5.    Zasady aktualizacji opłat: Nie dotyczy.
6.    Forma użyczenia: umowa użyczenia na okres do lat 3.

Dla nieruchomości wymienionej w wykazie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przeznaczona jest do oddania w użyczenie na rzecz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dydni.
Niniejszy wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dydni na okres 21 dni od 15.09.2020 r. do 05.10.2020 r.

Wójt Gminy Dydnia
Alicja Pocałuń

0
0
0
s2sdefault