Głównej zawartości

loga

Zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dydnia, terenu położonego w granicach administracyjnych Gminy Dydnia oraz Prognozy oddziaływania na środowisko.

Dokument w wersji tradycyjnej dostępny będzie do wglądu w Urzędzie Gminy w Dydni, Dydnia 224, 36-204 Dydnia, w sali narad na parterze, w dniach od 26 listopada 2020r.,  do 18 grudnia 2020r. w godzinach pracy Urzędu.

W przypadku konieczności skorzystania z pomocy, bądź udzielenia dodatkowych informacji przez pracownika merytorycznego, z uwagi na obecne obostrzenia proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr (13) 430 81 52 w celu ustalenia terminu.

Ponadto informuję, że istnieje możliwości zapoznania się z przedmiotowym dokumentem na platformach cyfrowych pod adresem:
– CyfrowaDemokracja.pl: http://cyfrowademokracja.pl/konsultacje-spoleczne/konsultacje-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego-w-gminie-dydnia-2,
– Interaktywna  mapa GIS: www.dydnia.geoportalgminy.pl

Platformy te umożliwiają złożenie wniosku/uwagi w formie elektronicznej – z uwagi na obecną sytuację epidemiczną w miarę możliwości proszę o skorzystanie z tej formy komunikacji.     

Wójt Gminy Dydnia
Alicja Pocałuń

 

mapa

0
0
0
s2sdefault