Głównej zawartości

star

Urząd Gminy Dydnia ogłasza przetarg publiczny w formie pisemnego składania ofert na sprzedaż niżej wymienionych zbędnych i zużytych składników majątkowych:
- Samochód specjalny pożarniczy Star 244, rok prod. 1982.
Przetarg odbędzie się /otwarcie ofert/ w dniu 14.01.2021 r. o 9.15 godz. w siedzibie Urzędu Gminy Dydnia, 36-204 Dydnia 224

Informacje o przetargu na stronie BIP

0
0
0
s2sdefault