Głównej zawartości

informacja

W 2021 r. podobnie jak i w roku ubiegłym nie będą wysyłane indywidualne informacje o opłatach za zagospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z blankietami dowodów wpłat. Mieszkańcy dokonujący wpłat gotówką mogą odebrać druki indywidualnych dowodów wpłat w Urzędzie Gminy Dydnia. Płatności powinny być dokonywane według złożonej deklaracji do ostatniego dnia każdego miesiąca na przydzielony indywidualny rachunek bankowy.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (13) 430 81 56.

0
0
0
s2sdefault