Głównej zawartości

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej mienie gminne Gminy Dydnia, położone w miejscowości Niewistka, powiat brzozowski, województwo podkarpackie przeznaczonej do oddania w użyczenie.

1. Oznaczenie, położenie i opis nieruchomości:
- jednego pomieszczenia zlokalizowanego w budynku szkoły (świetlicy) o łącznej pow. użytkowej 18,35 m² ogrzewanej oraz prawo korzystania z działki gruntowej nr 208 w Niewistce (Bi-0,3134 ha).
2. Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: pomieszczenie zostaje oddane w użyczenie w celu realizacji zadań statutowych (ochrony przeciwpożarowej) Ochotniczej Straży Pożarnej w Niewistce.
3. Wysokość czynszu w zł: Nie dotyczy.
4. Terminy wnoszenia opłat: Nie dotyczy.
5. Zasady aktualizacji opłat: Nie dotyczy.
6. Forma użyczenia: umowa użyczenia na okres do 2 lat.
Dla nieruchomości wymienionej w wykazie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przeznaczona jest do oddania w użyczenie na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Niewistce.
Niniejszy wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dydni na okres 21 dni od 12.01.2021 r. do 02.02.2021 r.

Wójt Gminy Dydnia
Alicja Pocałuń

0
0
0
s2sdefault