Głównej zawartości

Uprzejmie zawiadamiam, że działając na podstawie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713 z późn.zm.) oraz art.15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r., poz. 1842) zwołuję na dzień 14 stycznia 2021r. tj. czwartek na godz. 13.00 posiedzenie Rady Gminy Dydnia.
Posiedzenie odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Dydni.

Porządek obrad:
1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przedstawienie Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Dydnia na rok 2021.
6. Zamknięcie obrad.

Ze względu na ograniczenia związane z COVID-19, proszę o zestniczenie w sesji poprzez transmisję internetową.

0
0
0
s2sdefault