Głównej zawartości

badanie

Szanowni Państwo !!!
zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej Waszych opinii o miejscu,
w którym żyjecie: usługach publicznych i potrzebach mieszkańców gmin leżących na obszarze Partnerstwa Gmin Powiatu Brzozowskiego,  który obejmuje gminy: Brzozów, Domaradz, Dydnia, Haczów, Jasienica Rosielna i Nozdrzec.

Wasze opinie będą wykorzystane przy planowaniu przez nasze samorządy kierunków rozwoju. Pozwolą lepiej dostosować politykę władz samorządowych do potrzeb mieszkańców, szczególnie w zakresie usług publicznych. Nasze gminy przygotowują obecnie wspólną strategię rozwoju obszaru Partnerstwa i będą wspólnie starać się o fundusze pomocowe, w tym unijne, na realizację zadań, które w największym stopniu poprawią sytuację mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców. Wierzymy, że jej realizacja przyczyni się do powstrzymania emigracji młodych osób i zachęci do wiązania życiowych planów właśnie z tym miejscem.
Ankieta jest anonimowa i jest przeprowadzania w tym samym czasie na terenie wszystkich gmin tworzących partnerstwo. Wyniki, po opracowaniu, będą przedstawione publicznie w formie zbiorczego raportu. Na wypełnienie ankiety wystarczy 10-15 minut.
Prosimy o uważne czytanie pytań. Uwaga: po kliknięciu „Następna strona” nie ma możliwości cofnięcia.
Dziękujemy Państwu za udzielone odpowiedzi i poświęcony czas.
Link do ankiety:

https://zmp-ankiety.pl/ankieta.php?id=vtz0j4jdv7pzj7mksm7c9tv6
Data zakończenia zbierania danych ankiety 5.02.2021 r.

Starosta Brzozowski   Przewodniczący Rady Partnerstwa
Zdzisław Szmyd    Wiesław Marchel
     
Burmistrz Brzozowa Wójt Gminy Domaradz  Wójt Gminy Dydnia
Szymon Stapiński Jan Kędra Alicja Pocałuń
     
Wójt Gminy Haczów  Wójt Gminy Jasienica Rosielna Wójt Gminy Nozdrzec
Stanisław Jakiel Urszula Brzuszek Stanisław Żelaznowski
0
0
0
s2sdefault