Głównej zawartości

Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego  Stacja Opieki Caritas w Dydni informuje, że od miesiąca stycznia 2021 roku istnieje możliwość ubiegania się o pomoc w formie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020.
W celu uzyskania skierowania osoby najbardziej potrzebujące powinny SKONTAKTOWAĆ SIĘ TELEFONICZNIE z pracownikami socjalnymi z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dydni wg poniższego harmonogramu pod nr telefonów:
(13) 43 08 142
(13) 43 08 136
w godz. od 9:00 - 14:00
w terminie od 18.01.2021 do 22.01.2021 osoby/rodziny z miejscowości : Witryłów, Krzywe, Ulucz, Jabłonka, Końskie,  Niebocko
w terminie od 25.01.2021 do 29.01.2021 osoby/rodziny z miejscowości: Dydnia, Wydrna, Grabówka, Obarzym, Krzemienna, Niewistka, Temeszów

Skierowania będą uprawniać do późniejszego odbioru żywności.
Warunkiem wydania przez Ośrodek Pomocy Społecznej skierowania jest przedstawienie informacji o dochodach netto za ostatni miesiąc.
Prosimy o podawanie informacji o dochodach na podstawie posiadanych dokumentów, które w razie potrzeby mogą zostać zweryfikowane.
Termin dystrybucji żywności zostanie podany w późniejszym terminie na stronach internetowych Urzędu Gminy w Dydni oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Dydni.

Kto może skorzystać z pomocy żywnościowej?
Pomoc w Ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego   z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2020 udzielana jest osobom, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego wyżywienia, których dochód nie przekracza
* 1 542,20zł dla osoby samotnie gospodarującej
* 1 161,60zł  w przypadku osoby w rodzinie
Osoby do otrzymania pomocy żywnościowej są kwalifikowane przez:
* Ośrodki Pomocy Społecznej / na podstawie skierowania/
* Organizacje partnerskie/ wyłącznie osoby bezdomne na podstawie oświadczeń/
Oświadczam, że uzyskałem/am zgodę osoby zakwalifikowanej na udostępnienie informacji o miejscu dostarczenia pomocy żywnościowej przez przedstawicieli odpowiednich organizacji/służb.
Oświadczam, że poinformowałem/poinformowałam osobę wskazaną do pomocy żywnościowej w ramach PO PŻ o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (RODO) oraz o możliwości przekazywania danych osobowych do innych podmiotów uczestniczących w realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Oświadczam, że poinformowałem/poinformowałam osoby wskazane na liście, iż przysługuje im prawo dostępu do danych osobowych oraz ich poprawiania; wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych, a także, że podanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym powierzonego administratorowi.
Oświadczam, że poinformowałem/am osobę wskazaną w skierowaniu do odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Kierownik
Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego w Dydni
Gabriela Wójtowicz

0
0
0
s2sdefault