Głównej zawartości

Zawiadamiam, że w dniu 16 lutego 2012r., tj. czwartek o godz. 9.00 odbędzie się posiedzenie Rady Gminy Dydnia.   
Posiedzenie odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Dydni.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Uwagi do protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Gminy Dydnia.
4. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie pomiędzy sesjami.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:

 • przekształcenia Szkoły Podstawowej w Dydni wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Dydni poprzez likwidację filii wchodzącej w skład tej szkoły i utworzenie w jej miejsce Szkoły Podstawowej /Krzemienna/,
 • przekształcenia Szkoły Podstawowej w Dydni wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Dydni poprzez likwidację filii wchodzącej w skład tej szkoły i utworzenie w jej miejsce Szkoły Podstawowej /Krzywe/,
 • przekształcenia Szkoły Podstawowej w Dydni wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Dydni poprzez likwidację filii wchodzącej w skład tej szkoły i utworzenie w jej miejsce Szkoły Podstawowej /Niewistka/,
 • przekształcenia Szkoły Podstawowej w Dydni wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Dydni poprzez likwidację filii wchodzącej w skład tej szkoły i utworzenie w jej miejsce Szkoły Podstawowej /Obarzym/,
 • przekształcenia Szkoły Podstawowej w Dydni wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Dydni poprzez likwidację filii wchodzącej w skład tej szkoły i utworzenie w jej miejsce Szkoły Podstawowej /Temeszów/,
 • przekształcenia Szkoły Podstawowej w Końskiem wchodzącej w skład Zespołu Szkół Publicznych w Końskiem poprzez likwidację filii wchodzącej w skład tej szkoły i utworzenie w jej miejsce Szkoły Podstawowej /Witryłów/,
 • przekazania Stowarzyszeniu "Ziemia Dydyńska przyjazna Dzieciom" prowadzenia Szkoły Podstawowej w Krzemiennej,
 • przekazania Stowarzyszeniu "Ziemia Dydyńska przyjazna Dzieciom" prowadzenia Szkoły Podstawowej w Krzywem,
 • przekazania Stowarzyszeniu "Ziemia Dydyńska przyjazna Dzieciom" prowadzenia Szkoły Podstawowej w Niewistce,
 • przekazania Stowarzyszeniu "Ziemia Dydyńska przyjazna Dzieciom" prowadzenia Szkoły Podstawowej w Obarzymie,
 • przekazania Stowarzyszeniu "Ziemia Dydyńska przyjazna Dzieciom" prowadzenia Szkoły Podstawowej w Temeszowie,
 • przekazania Stowarzyszeniu "Ziemia Dydyńska przyjazna Dzieciom" prowadzenia Szkoły Podstawowej w Witryłowie,
 • funduszu sołeckiego,
 • wystąpienia Gminy Dydnia ze Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Poznaniu,
 • przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Dydnia.

6. Interpelacje radnych Gminy Dydnia.
7. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.

 Wójt Gminy Dydnia
Jerzy F. Adamski

 

0
0
0
s2sdefault