Głównej zawartości

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 26 stycznia 2012r., tj. czwartek o godz. 9.00 odbędzie się posiedzenie Rady Gminy Dydnia, na które zapraszam.   
Posiedzenie odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Dydni.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Uwagi do protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Gminy Dydnia.
4. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie pomiędzy sesjami Rady Gminy.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dydnia na lata 2012 - 2020,
 • Uchwała Budżetowa na 2012r.,
 • przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok,
 • przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Dydnia na 2012 rok,
 • udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego,
 • udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego,
 • zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Dydni, wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Dydni poprzez likwidację wszystkich filii wchodzących w skład tej szkoły i utworzenie w ich miejsce Szkół Podstawowych,
 • zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Końskiem wchodzącej w skład Zespołu Szkół Publicznych w Końskiem poprzez likwidację filii wchodzącej w skład tej szkoły i utworzenie w jej miejsce Szkoły Podstawowej,
 • przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Dydnia,
 • wyrażenia zgody na wydzierżawienie cześci nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Dydnia,
 • przyjęcia planów pracy komisji Rady Gminy.

6. Interpelacje radnych Gminy Dydnia.
7. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.

 

0
0
0
s2sdefault