Głównej zawartości

Ogłoszenia

Uprzejmie zawiadamiam, że działając na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713 z późn.zm.) oraz art.15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r., poz. 1842) zwołuję na dzień 25 lutego 2021r. tj. czwartek na godz. 13.00 posiedzenie Rady Gminy Dydnia.
Posiedzenie odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Dydni.

0
0
0
s2sdefault

Zarządzenie Nr 498/2021
Wójta Gminy Dydnia
z dnia 15 lutego 2021 r

w sprawie  zmiany Zarządzenia  Wójta Gminy Dydnia nr 482/2021 z dnia 29 stycznia 2021  r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Dydnia w zakresie rozwoju sportu w 2021 roku

0
0
0
s2sdefault