Głównej zawartości

Ogłoszenia

Uprzejmie zawiadamiam, że działając na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713 z późn.zm.) oraz art.15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r., poz. 1842) zwołuję na dzień 28 stycznia 2021r. tj. czwartek na godz. 9.00 posiedzenie Rady Gminy Dydnia.
Posiedzenie odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Dydni.

0
0
0
s2sdefault

szczepienia

Klauzula informacyjna Covid-19

0
0
0
s2sdefault

Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego  Stacja Opieki Caritas w Dydni informuje, że od miesiąca stycznia 2021 roku istnieje możliwość ubiegania się o pomoc w formie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020.
W celu uzyskania skierowania osoby najbardziej potrzebujące powinny SKONTAKTOWAĆ SIĘ TELEFONICZNIE z pracownikami socjalnymi z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dydni wg poniższego harmonogramu pod nr telefonów:
(13) 43 08 142
(13) 43 08 136
w godz. od 9:00 - 14:00
w terminie od 18.01.2021 do 22.01.2021 osoby/rodziny z miejscowości : Witryłów, Krzywe, Ulucz, Jabłonka, Końskie,  Niebocko
w terminie od 25.01.2021 do 29.01.2021 osoby/rodziny z miejscowości: Dydnia, Wydrna, Grabówka, Obarzym, Krzemienna, Niewistka, Temeszów

0
0
0
s2sdefault

badanie

Szanowni Państwo !!!
zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej Waszych opinii o miejscu,
w którym żyjecie: usługach publicznych i potrzebach mieszkańców gmin leżących na obszarze Partnerstwa Gmin Powiatu Brzozowskiego,  który obejmuje gminy: Brzozów, Domaradz, Dydnia, Haczów, Jasienica Rosielna i Nozdrzec.

0
0
0
s2sdefault