Głównej zawartości

Ogłoszenia

san

W związku z ryzykiem wystąpienia zagrożenia powodziowego w Gminie Dydnia, bardzo prosimy wszystkie osoby przebywające obecnie w domkach letniskowych oraz na campingach w okolicy rzeki San o niezwłoczne ewakuowanie się z tych terenów. Poziom wody w rzece jest bardzo wysoki, natomiast prognozy meteorologów wskazują na to, że w najbliższym czasie nadal możemy spodziewać się intensywnych opadów deszczu.
Właściciele domków letniskowych proszeni są o odłączenie instalacji elektrycznej w domkach.

0
0
0
s2sdefault

informacja

Szanowni Państwo,
przypominamy, że mija termin składania podpisanych umów na budowę przyłączy kanalizacyjnych. Osoby, które obecnie nie podpiszą umowy z gminą Dydnia, po oddaniu sieci kanalizacyjnej do użytkowania (eksploatacji), będą zobowiązane opracować na własny koszt dokumentację techniczną  przyłącza oraz samodzielnie zlecić jego budowę.

0
0
0
s2sdefault

informacja

Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego  Stacja Opieki Caritas w Dydni informuje, że w dniach od 23 do 25 czerwca 2020 roku wydawana będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014- 2020 Podprogram 2019 w/g poniższego harmonogramu:
23 czerwiec 2020 Dydnia, Temeszów, Krzemienna,Ulucz,
24 czerwiec 2020 Niebocko, Grabówka , Krzywe, Niewistka,
25 czerwiec 2020 Jabłonka, Obarzym, Wydrna, Końskie ,Witryłów.

0
0
0
s2sdefault

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w celu powołania w gminie Dydnia obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r., Komisarz Wyborczy w Krośnie I informuje, co następuje:

§ 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 15 czerwca 2020 r. do godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy Dydnia do niżej wymienionych komisji wyborczych:
- Nr 1, w liczbie 1,
- Nr 3, w liczbie 2,
- Nr 7, w liczbie 1,
- Nr 11, w liczbie 1.

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 15 czerwca 2020 r. o godz. 9:30 w siedzibie Urzędu Gminy Dydnia.

§ 3

W dniu 15 czerwca 2020 r. o godz. 9:30 w siedzibie Urzędu Gminy Dydnia odbędzie się także losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionej komisji wyborczej:
- Nr 2.

§ 4

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

Komisarz Wyborczy
w Krośnie I

Kamil Konrad Janiec

0
0
0
s2sdefault