Głównej zawartości

Ogłoszenia

odpady

Wójt Gminy Dydnia informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 730), Gminy prowadzą ewidencję umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy.

0
0
0
s2smodern

giełda

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Brzozowie serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w imprezie promocyjno-handlowej pn. Targi Innowacji - XIV Jesienna Giełda Ogrodnicza połączona z Podkarpackim Świętem Winobrania 2019 i III Ogólnopolską Wystawą Królików, która odbędzie się w dniach 5 i 6 października br. na terenie Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale.

0
0
0
s2smodern

Uprzejmie zawiadamiam, że działając na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 506 z późn. zm.) zwołuję na dzień 26 września 2019r. tj. czwartek na godz. 13.00 posiedzenie Rady Gminy Dydnia.
Posiedzenie odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Dydni.

0
0
0
s2smodern

Komunikat

Rozporządzenie nr 13/19

 

0
0
0
s2smodern