Głównej zawartości

Ogłoszenia

akademia

Informacje

0
0
0
s2smodern

tenis

0
0
0
s2smodern

Poniżej wyniki naboru partnera do projektu planowanego do dofinansowania w ramach środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń, typ 4 Zakup pojazdów specjalnych ochrony przeciwpożarowej, sprzętu i/lub wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii – wyłącznie dla potrzeb OSP.

Wyniki naboru

0
0
0
s2smodern

Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego Stacja Opieki Caritas w Dydni informuje , że w dniach od 18 do 21 marca  2019 roku wydawana będzie żywność w Ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2018  w/g  poniższego harmonogramu.
18 marzec  2019 - Dydnia
19 marzec  2019 - Niebocko, Grabówka, Krzywe, Ulucz
20 marzec  2019 - Jabłonka, Obarzym, Wydrna, Niewistka
21 marzec  2019 - Końskie, Temeszów, Witryłów, Krzemienna

0
0
0
s2smodern