Głównej zawartości

Ogłoszenia

Młody Rolnik

0
0
0
s2smodern

dyżur

 

W związku ze zbliżającymi się wakacjami w załączniku zamieszczamy Zarządzenie Wójta Gminy Dydnia odnośnie pełnionych dyżurów wakacyjnych w Przedszkolach na terenie Gminy Dydnia. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: Samorządowe Przedszkole w Dydni 13 4303253, Przedszkole w Niebocku 13 4395830 oraz na stronach internetowych przedszkoli.

Zarządzenie

0
0
0
s2smodern

zus

Temat szkolenia: „Szkolenie z zakresu przygotowywania wniosków o dofinansowanie projektów poprawiających bezpieczeństwo i higienę pracy w przedsiębiorstwach, finansowanych ze środków Zakładu Ubezpieczeń Społecznych”.

0
0
0
s2smodern

Podkarpacka  Agencja Konsultingowo Doradcza  Sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle  w partnerstwie z INNOVO Innowacje w Biznesie Sp. z o.o. realizuje projekt   pn. "Twoja szansa na nowe kwalifikacje zawodowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa IX, Działanie 9.5.
Zwracamy  się do Państwa z prośbą o bezkosztowe  umieszczenie informacji (link w załączeniu) na Państwa stronie internetowej celem dotarcia do jak najszerszej  liczby osób stanowiących potencjalną grupę docelową projektu.
http://www.pakd.pl/tskw

Z poważaniem
Bogusz-Obłój Lidia
pracownik administracyjno- merytoryczny projektu

0
0
0
s2smodern