Głównej zawartości

Ogłoszenia

informacja

Druga rata podatków lokalnych w miejscowości Witryłów zbierana będzie w dniu 15.05.2020 r. w budynku Domu Ludowego w Witryłowie w godzinach 10:00- 14:00. Proszę o zachowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa tj. podchodzenie pojedynczo z założoną maseczką ochronną. Podatek pobierany będzie przez pracowników Urzędu Gminy w Dydni.

0
0
0
s2sdefault

życzenia

Z okazji Dnia Pielęgniarki i Położnej, wszystkim Paniom i Panom wykonującym te zawody składamy z serca płynące życzenia.
Dziękujemy za wasze oddanie i poświęcenie, za codzienną walkę o zdrowie i życie innych, za otaczanie pacjentów troską, opieką i zrozumieniem. Dziękujemy, że mimo tego jak trudną i stresującą pracę wykonujecie, potraficie okazywać innym ciepło, serdeczność i pomoc.
Życzymy Wam dużo optymizmu, radości, satysfakcji w życiu zawodowym i osobistym, a także pomyślności w realizacji planów, celów i marzeń. Życzymy, by wszelka dobroć jaką na co dzień dajecie innym powracała do Was ze zdwojoną mocą.

Sekretarz Gminy Dydnia

     Edyta Kuczma

Wójt Gminy Dydnia

    Alicja Pocałuń

 

0
0
0
s2sdefault

Zarządzenie Nr 339/2020 Wójta Gminy Dydnia z dnia 08.05.2020r w sprawie czasowego zawieszenia działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzywem, Klubu Seniora w Jabłonce.
W związku z Decyzją Wojewody Podkarpackiego Nr S-I.6333.143.2020.ASz z dnia 07.005.2020 r. zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Od 11.05.2020r., do 24.05.2020r., Środowiskowy Dom Samopomocy w Krzywem czasowo zawiesza swoją działalność – będzie nieczynny
2. Od 11.05.2020r., do 24.05.2020r., Klub Seniora w Jabłonce czasowo zawiesza swoją działalność – będzie nieczynny.

§ 2

Podobne działania rekomenduje się dla placówek niepublicznych funkcjonujących w Gminie Dydnia.

§ 3

Za wykonanie zarządzenia czynię odpowiedzialnych kierowników podmiotów odpowiedzialnych za funkcjonowanie jednostek wymienionych w § 1.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Dydnia

Alicja Pocałuń

0
0
0
s2sdefault

plakat

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje o rozpoczęciu rekrutacji do projektu „Od pomysłu do sukcesu z własną firmą” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

0
0
0
s2sdefault