Głównej zawartości

 Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami obowiązujący od 01.08.2016r. pdf

 Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami obowiązujący do 31.07.2016r. pdf