Aktualne dane o wdrażaniu programu Czyste Powietrze na terenie gminy Dydnia

Czyste powietrze

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 98 szt.

Liczba zawartych umów: 80 szt.

 Kwota wypłaconych dotacji: 707 876,29 zł

Liczba przedsięwzięć zrealizowanych: 37 szt.

Dane dotyczą okresu od 19.09.2018 r. do 30.09.2022 r. – aktualizacja będzie dokonywana raz na kwartał.

236