Hauptinhalt

Koronawirus

wirus

Wytyczne Nr I/2020 Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dotyczące sposobu realizacji obowiązku zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym:   

1.Osoby objęte kwarantanną odbywają ją co do zasady w miejscu zamieszkania lub pobytu.
2. We współpracy gminy województwa podkarpackiego i odpowiednich powiatów województwa podkarpackiego wyznaczane są obiekty dla osób objętych kwarantanną w przypadku, gdy osoby te nie mogą przebywać w swoim miejscu zamieszkania lub pobytu w okresie kwarantanny oraz zapewniają funkcjonowanie tych obiektów.
3. Wojewoda Podkarpacki samodzielnie oraz przy użyciu służb, inspekcji i straży we współpracy z samorządami województwa podkarpackiego koordynuje w razie potrzeby:
    a) działalność zmierzającą do wyznaczenia a także zapewnienia funkcjonowania obiektów, o których mowa w pkt 2,
    b) przydział miejsc w obiekt

 Osoby przebywające na terytorium województwa podkarpackiego są obowiązane do stosowania się do zaleceń i wytycznych Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

 Z osobami przebywającymi na kwarantannie należy ograniczyć bieżącą komunikację co do zasady do kontaktów telefonicznych.

0
0
0
s2sdefault

Na kogo jest nakładana kwarantanna?

Na osoby zdrowe, które miały styczność z osobami zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie koronawirusem.

 Przez kogo jest nakładana?

Przez państwowego powiatowego lub granicznego inspektora sanitarnego jako decyzja administracyjna.

 Na jaki czas jest nakładana kwarantanna?

Na 14 dni licząc od dnia styczności z osobami zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie koronawirusem.

 Czego nie robić podczas kwarantanny?

 • Nie opuszczaj miejsca kwarantanny,
 • Nie spotykaj się z innymi osobami, a jeśli to niemożliwe - zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący 1-1,5 metra.

 Co robić podczas kwarantanny?

 • Udzielaj Państwowej Inspekcji Sanitarnej informacji na temat stanu zdrowia,
 • W razie pogorszenia się stanu zdrowia natychmiast poinformuj przez telefon Państwową Inspekcję Sanitarną i zgłoś się do oddziału zakaźnego,
 • Zachowaj zasady higieny: często myj ręce, unikaj dotykania oczu i ust, myj lub dezynfekuj dotykane powierzchnie, podczas kaszlu i kichania zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką.

  0
  0
  0
  s2sdefault

wirus

Apelujemy o przestrzeganie zasad kwarantanny! Pozostańmy w domu.

Policja prowadzi ścisłe kontrole osób w kwarantannie, poprzez wizyty pod wskazanymi adresami celem weryfikacji czy dany człowiek przebywa rzeczywiście w domu oraz czy nie potrzebują pomocy. Kara za nieprzestrzeganie kwarantanny wynosi 30 tys. zł.

Pamiętajmy! Nie przestrzegając kwarantanny, narażamy życie i zdrowie innych osób! Weźmy odpowiedzialność za siebie oraz swoich najbliższych! Respektujmy prawo, respektujemy zapisy obowiązujących ustaw oraz rozporządzeń - to nasze wspólne dobro!

 

Komunikat Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej

0
0
0
s2sdefault