Hauptinhalt

OZE

Zakończono realizację projektu pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Zagórz i Gminie Dydnia” polegającej na montażu kotłów, instalacji solarnych i fotowoltaicznych dla 164 gospodarstw domowych w Gminie Dydnia. Wartość projektu dla Gminy Dydnia wyniosła 2 763 438,80 zł z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej to 2 131 205 zł.

Realizacja projektu polegała na budowie różnych rodzajów instalacji odnawialnych źródeł energii, głównie instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, kotłów na biomasę, paneli fotowoltaicznych oraz pomp ciepła. Dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych (kosztów netto) pochodziło ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działanie 3.1. Rozwój OZE – projekty parasolowe, nabór nr  RPPK.03.01.00-18-001/16. Wkład własny mieszkańców wyniósł 15% kosztów netto oraz podatek VAT (tj. 8% w przypadku montażu na budynku mieszkalnym lub 23% w przypadku innej lokalizacji urządzeń, na gruncie czy budynku gospodarczym). Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

0
0
0
s2sdefault