Main content

Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów

  1. "OSAK” Marcin Osmyk- ul. Armii Krajowej 42, 36-030 Błażowa, tel. 537-300-539 - folia odpadowa, sznurek, opakowania big bag
  2. TRANS-POŁUDNIE Sp. z o.o.- ul. Podgrodzie 8 B, 39-200 Dębica, tel. 014-699-59-00 - opony rolnicze
  3. PSZOK w Jabłonce, Gmina Dydnia - opony rolnicze

Rolnik będący wytwórcą odpadów ma obowiązek na własny koszt zagospodarować odpady powstające w prowadzonym gospodarstwie rolnym, np. przez zlecenie tych czynności podmiotowi posiadającemu odpowiednie zezwolenie.

Gmina Dydnia zastrzega, że ww. wykaz ma charakter poglądowy i nie obejmuje wszystkich firm zbierających tego typu odpadów.

0
0
0
s2sdefault