Main content

Gmina Dydnia otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania:
1) ,,Przebudowa drogi gminnej nr 115710R Końskie – granica Gminy /Mrzygłód/ KM 0+470 do KM 2+733 na działkach nr 432, 627”
Przedmiotem przedsięwzięcia jest przebudowa drogi gminnej nr 115710R Końskie – granica Gminy /Mrzygłód/.  Długość odcinka objętego inwestycją wynosi 2263,0 mb. W ramach zadania przewiduje się wykonanie odwodnienia drogi, podbudowy na poszerzeniu drogi, wykonanie nawierzchni drogowej bitumicznej, uzupełnienie i remont poboczy. Kwota dofinansowania zgodnie z umową o udzielenie dofinansowania wynosi 665 956,00  zł , tj. 80% kosztów kwalifikowalnych zadania. Całkowity koszt zadania to 832 445,46 zł.
2) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabówka ,,Grabówka – Granica Gminy /Lalin/” na działkach nr 1098/1, 1098/4 KM 0+000 do KM 0+901
Przedmiotem przedsięwzięcia jest przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabówka ,,Grabówka – Granica Gminy /Lalin/”.  Długość odcinka objętego inwestycją wynosi 901,0 mb. W ramach zadania przewiduje się wykonanie robót ziemnych, wykonanie podbudowy na poszerzeniu drogi, wykonanie nawierzchni asfaltowej na całej szerokości drogi, wykonanie przepustów i odwonienia drogi. Kwota dofinansowania zgodnie z umową o udzielenie dofinansowania wynosi  224 401,00 zł, tj. 70% kosztów kwalifikowalnych zadania. Całkowity koszt zadania to 320 573,31 zł
Celem powyższych projektów jest poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Dydnia, poprawa warunków ruchu, komfortu jazdy i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

0
0
0
s2sdefault