Głównej zawartości

Caritas

Na to dane mi są oczy, bym zauważał innych
Uszy, bym ich słyszał
Nogi, bym do nich spieszył
Ręce, bym ich podtrzymywał
Serce, bym ich kochał!

Tymi słowami najprościej można określić wydarzenie, które 3 czerwca br. miało miejsce w naszej szkole. Poczet sztandarowy reprezentujący społeczność gimnazjum uroczyście przekazał swój sztandar przedstawicielom Szkolnego Koła Caritas.

Po raz pierwszy sztandar ten przyjęli uczniowie gimnazjum z rąk rodziców 17 czerwca 2003 r. po czterech latach funkcjonowania gimnazjum, kiedy to uchwałą Rady Gminy nadano szkole imię Św. Jana Kantego. Od dzisiejszego dnia ten wielki święty będzie patronował wszystkim wolontariuszom oraz darczyńcom SK Caritas. Waga tego wydarzenia zawarła się w słowach wypowiedzianych przez Panią Dyrektor Bożenę Chorążak: Jestem przekonana, że przyjęty przez Was sztandar będziecie nosić z dumą i szacunkiem, a Św. Jan Kanty – profesor pełen dobroci i wrażliwości będzie patronem i wzorem nie tylko dla wszystkich członków SK Caritas, ale i całego środowiska szkolnego.
Należy dodać, że działalność charytatywna w naszej placówce prowadzona jest od bardzo długiego czasu i trwa do dziś dzięki zaangażowaniu nauczycieli koordynatorów  Pań Haliny Żak –Ruszel, Małgorzaty Adamskiej, Elżbiety Pocałuń, Jolanty Irzyk, Anny Pocałuń oraz Pana Piotra Ruszla, we współpracy z księżmi, wychowawcami przedszkola i poszczególnych klas, rodziców i środowiska lokalnego. Dzięki temu w tym roku szkolnym udało się zrealizować kilkanaście przedsięwzięć niesienia pomocy o różnym charakterze i zasięgu.
Uroczystość odbyła się w obecności licznie przybyłych gości w osobach Ks. Dziekana Edwarda Stępnia, Wójta Gminy Dydnia Alicji Pocałuń, Dyrektor ZOS w Dydni Jolanty Bieda, Kierownika Stacji Caritas w Dydni Gabrieli Wójtowicz, Radnych Gminy Dydnia Iwony Rachwalskiej, Tomasza Żaczka, Krzysztofa Kopczyk, Pawła Kopczyk, Sołtysa Wsi Niebocko Macieja Dżoń, Prezesa Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Edukacji i Środowiska Lokalnego Wsi Niebocko Dariusza Źrebca, nauczycieli emerytów Jadwigi Adamskiej, Andrzeja Adamskiego, Andrzeja Zajdla, Heleny Sąsiadek, Prezydium Rady Rodziców z przewodniczącą Beatą Sąsiadek, rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów, członków SK Caritas.
 Pani dyrektor szkoły Bożena Chorążak, witając pięknie wszystkich przybyłych gości, przybliżyła jednocześnie istotę wydarzenia. Następnie przewodnicząca Samorządu Szkolnego Oliwia Bartkowska przeprowadziła część uroczystości związanej z przekazaniem sztandaru, po której dyrektor szkoły zaprosiła do obejrzenia części artystycznej. Przedstawili ją uczniowie gimnazjum należący do szkolnego koła teatralnego. W montażu słowno - muzycznym przybliżyli postać Świętego Jana Kantego oraz istotę niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Następnie ci sami uczniowie przedstawili spektakl zatytułowany „Mój Chrystus połamany”. Trzeba przyznać, że połamana figura Chrystusa oraz świetnie odegrane przez młodych aktorów sceny dostarczyły wiele głębokich przeżyć i poruszyły do łez. Uświadomiły również, że w każdym cierpiącym człowieku jest „Chrystus Połamany”, dlatego idąc za głosem św. Brata Alberta „w życiu trzeba być dobrym, jak chleb”.
 Jak zawsze piękną scenografię przygotowali Halina Żak-Ruszel oraz Piotr Ruszel.
W tym roku Dzień Wolontariatu został połączony ze świętowaniem Dnia Matki, Dnia Ojca oraz Dnia Dziecka. I tutaj w pięknej części artystycznej zaprezentowali się uczniowie należący do szkolnego chóru pod opieką Pani Jolanty Irzyk oraz uczniowie klasy ósmej w wyjątkowej i bardzo wyrazistej interpretacji wiersza dla mamy. Przygotowała ich Pani Ewa Zawada- Chorążak. Dopełnieniem części artystycznej było wręczenie mamom symbolicznej róży, a pozostałym uczestnikom uroczystości słodkiego upominku.
Uczniów i ich rodziców czekała dziś jeszcze jedna podniosła chwila, związana z odebraniem podziękowań i gratulacji za wyjątkowe zaangażowanie dzieci i młodzieży w życie szkoły, pracę społeczną, wolontariat oraz za osiągnięcia artystyczne i sportowe. Wręczane dyplomy i statuetki są wyrazem docenienia  najlepszych z najlepszych.
Za aktywną pracę, bezinteresowną pomoc, życzliwość, zaangażowanie w życie szkoły oraz szerzenie idei SK Caritas – Pani Gabriela Wójtowicz oraz Ks. Edward Stępień wręczyli nagrody Klaudii Dobosz, Patrycji Pawlikowskiej, Oliwii Bartkowskiej oraz Julii Kucharskiej.
Za pracę w szkolnym kole teatralnym, która nie tylko kształtowała postawy  twórcze i dawała możliwość udziału w życiu szkoły, ale umożliwiała również zaangażowanie społeczne w ramach wolontariatu, podziękowania i gratulacje z rąk Pani Alicji Pocałuń oraz Pani Beaty Sąsiadek odebrali Klaudia Dobosz, Magdalena Skałkowska, Izabela Adamska, Dawid Dmitrzak, Maria Rachwalska, Patrycja Sabik, Weronika Szelest, Kamila Krowiak, Justyna Jatczyszyn, Kamil Pytlowany, Jakub Lasek. Podziękowanie za prowadzenie koła teatralnego i SK Caritas skierowane zostały do Pani Małgorzaty Adamskiej.
Klaudii Sąsiadek dyplom i nagrodę  za wielokrotne reprezentowanie szkoły w konkursach artystycznych wręczyły Pani Alicja Pocałuń oraz Pani Beata Sąsiadek.
Podziękowanie za reprezentowanie szkoły i dekanatu w finale diecezjalnego konkursu biblijnego oraz za osiągnięcie wysokich wyników, z rąk Pani Alicji Pocałuń oraz Ks. Edwarda Stępnia, odebrali Amelia Żak oraz Kacper Kopiczak.
Za osiągnięcia sportowe, godne reprezentowanie szkoły i wysokie lokaty w poszczególnych dyscyplinach sportowych  w roku szkolnym 2018/19, nagrody wręczane przez Panią Wójt oraz Pana Piotra Ruszla, odebrali Mateusz Bartkowski, Tomasz Jatczyszyn, Mikołaj Jatczyszyn, Dawid Burnat, Jakub Pierożak, Michał Krzysik, Albert Zubel, Wiktor Pocałuń, Damian Myćka, Dawid Siwiecki, Franciszek Źrebiec, Krystian Sobolak, Dawid Sobolak, Weronika Szelest, Julia Stabryła. Podziękowania zostały skierowane również do nauczycieli wychowania fizycznego Paniom Halinie Żak - Ruszel, Elżbiecie Pocałuń oraz Panu Piotrowi Ruszel.
Wśród naszych uczniów są tacy, którzy zafascynowali się fotografią i osiągnęli w tej dziedzinie ogromny sukces, plasując się wśród laureatów, finalistów i wyróżnionych w Ogólnopolskich Konkursach Fotograficznych. To dzięki nim nasza mała miejscowość, Niebocko w Gminie Dydnia, jest znana w odległych i wielkich miastach, takich jak: Łódź, Białystok, Koszalin, Włocławek i Kraków. Do uczniów nagrodzonych przez Panią Wójt oraz opiekuna Krzysztofa Ciporę należą: Maciej Lorenc, Karina Oleniacz, Radosław Fejdasz, Kacper Bartoszewicz, Aleksandra Wójcik, Justyna Nowak, Mikołaj Jatczyszyn, Mateusz Bartkowski, Jakub Burnat, Jakub Pierożak, Jakub Rysz oraz Julia Barańska.
Podziękowanie za reprezentowanie szkoły w finale IV edycji wojewódzkiego konkursu „Polska i Polacy w czasie II wojny światowej” uczennica Weronika Fic otrzymała z rąk Pani Wójt oraz Pana Krzysztofa Cipory .
Za zaangażowanie oraz szerzenie tradycji i kultury ludowej przez reprezentowanie szkoły na przeglądach tanecznych i festiwalach w Polsce i za granicą nagrody otrzymali członkowie młodzieżowego Zespołu Pieśni i Tańca „Kalina” w osobach Klaudia Sąsiadek, Dawid Dmitrzak, Jakub Rysz, Mateusz Bartkowski, Oliwia Bartkowska, Filip Zawada, Aleksandra Wójcik, Jakub Pierożak, Izabela Myćka, Jakub Lasek, Julia Kucharska, Michał Krzysik, Patryk Barański, Justyna Jatczyszyn, Julia Barańska, Konrad Bizoń. Wręczyła je Pani Wójt oraz Pani Beata Ziółkoś - Florek. Podziękowania za prowadzenie grupy tanecznej oraz opiekę otrzymali Pani Beata Ziółkoś - Florek, Pani Beata Dżoń oraz choreograf Pan Tomasz Rożek.
Pani dyrektor zabierając głos, wyraziła nadzieję, że młodsi uczniowie wezmą przykład ze starszej młodzieży i zastąpią ich we wszystkich szkolnych kółkach i organizacjach, gdyż większość z wyróżnionych uczniów to już niedługo absolwenci naszej szkoły.
Następnie gościnnie zabrali głos Wójt Gminy Dydnia Alicja Pocałuń oraz Ks. Dziekan Edward Stępień. Pozostawili nam gorące życzenia dalszych sukcesów.
Pani Dyrektor Bożena Chorążak jeszcze raz pogratulowała uczniom i ich rodzicom, wyraziła nadzieję na ciągły rozwój wolontariatu pod patronatem Św. Jana Kantego i na koniec podziękowała wszystkim, którzy zaszczycili nas swoją obecnością, dając w ten sposób wyraz życzliwości oraz troski o wspólne dobro.

Renata Sieńczak

0
0
0
s2sdefault