Głównej zawartości

Aktualności

nsp

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań trwa od 1 kwietnia do 30 września 2021 r.
Nie czekaj do ostatniej chwili! Spisz się przez Internet i weź udział w loterii.

0
0
0
s2sdefault

sala

Gmina Dydnia ogłosiła przetarg na rozbudowę i przebudowę budynku Szkoły Podstawowej w Niebocku dot. rozbudowy sali gimnastycznej wraz z widownią. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) oraz projekcie budowlanym (zał.10) zamieszczonych na stronie:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/448554?fbclid=IwAR3DA2RBnJZqQBe_BYfmAqEha40EYUufmh3cHaIKtRbPnDZRzWptDDRgS5Q

0
0
0
s2sdefault

Uprzejmie zawiadamiam, że działając na podstawie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713 z późn.zm.) oraz art.15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r., poz. 1842) zwołuję na dzień 22 kwietnia 2021r. tj. czwartek na godz. 13.00 posiedzenie Rady Gminy Dydnia.
Posiedzenie odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Dydni.

0
0
0
s2sdefault

Prognoza niebezpiecznych zjawisk

Prognoza pogody

0
0
0
s2sdefault