Głównej zawartości

Aktualności

nsp
 

WÓJT GMINY DYDNIA – Gminny Komisarz Spisowy informuje o godzinach pracy Gminnego Biura Spisowego i Punktu Spisowego dot. Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, który rozpoczyna się 1 kwietnia 2021 r.

GMINNE BIURO SPISOWE

Urząd Gminy w Dydni

Pokój nr 6

czynne w godzinach pracy urzędu, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.15 do 15.15

Tel.: 13 4308146

0
0
0
s2sdefault

loteria

Czas trwania: 01.04. – 30.06.2021 r.

0
0
0
s2sdefault

loga

DO UDZIAŁU W PROJEKCIE ZAPRASZAMY OSOBY:

 1. W wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin)
 2. Zamieszkujące na obszarze woj. podkarpackiego
 3. Posiadające status osoby bezrobotnej, biernej zawodowo lub pracującej, w tym:
  • osoby w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj., osoby 50+, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach, kobiety
  • bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat (nie będący w najtrudniejszej sytuacji na rynku) z zastrzeżeniem, że w ramach projektu niniejsza grupa nie może stanowić więcej niż 20% ogólnej liczby osób bezrobotnych uczestniczących w projekcie
  • osoby ubogie pracujące, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilnoprawnych
  • rolnicy i członkowie ich rodzin – osoby posiadające nieruchomość rolną lub członkowie ich rodzin podlegające ubez. emerytalnemu i rentowemu z tyt. prowadzenia gospodarstwa rolnego, nie przekraczającego 2 ha przeliczeniowe, którzy chcą odejść z rolnictwa (zarejestrowani jako osoby bezrobotne w PUP)
 4. Zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej

  0
  0
  0
  s2sdefault