Głównej zawartości

wirus

Wytyczne Nr I/2020 Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dotyczące sposobu realizacji obowiązku zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym:   

1.Osoby objęte kwarantanną odbywają ją co do zasady w miejscu zamieszkania lub pobytu.
2. We współpracy gminy województwa podkarpackiego i odpowiednich powiatów województwa podkarpackiego wyznaczane są obiekty dla osób objętych kwarantanną w przypadku, gdy osoby te nie mogą przebywać w swoim miejscu zamieszkania lub pobytu w okresie kwarantanny oraz zapewniają funkcjonowanie tych obiektów.
3. Wojewoda Podkarpacki samodzielnie oraz przy użyciu służb, inspekcji i straży we współpracy z samorządami województwa podkarpackiego koordynuje w razie potrzeby:
    a) działalność zmierzającą do wyznaczenia a także zapewnienia funkcjonowania obiektów, o których mowa w pkt 2,
    b) przydział miejsc w obiekt

 Osoby przebywające na terytorium województwa podkarpackiego są obowiązane do stosowania się do zaleceń i wytycznych Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

 Z osobami przebywającymi na kwarantannie należy ograniczyć bieżącą komunikację co do zasady do kontaktów telefonicznych.

0
0
0
s2sdefault