Głównej zawartości

Wójt Gminy Dydnia Informuje:

W dniu 14.04.2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Dydni odbył się pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości:

- Niebocko, składającej się z działki oznaczonej nr 594/11 o pow. 0,12 ha obj. KS1B/00035863/5 (cena wywoławcza 30,00 zł brutto). Wadium zostało wpłacone w wyznaczonym terminie. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu ustalono, że w/w nieruchomość została wydzierżawiona na rzecz Pana Biesiady Zbigniewa za kwotę 40,00 zł brutto,
- Niewistka, składającej się z części działki nr 30/6 oznaczonej symbolem A o pow. 1,00 ha obj. KS1B/00043573/4 (cena wywoławcza 185,00 zł brutto). Wadium zostało wpłacone w wyznaczonym terminie. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu ustalono, że w/w nieruchomość została wydzierżawiona na rzecz Pana Ciupa Dariusza za kwotę 900,00 zł brutto,
- Niewistka, składającej się z części działki nr 30/6 oznaczonej symbolem F o pow. 1,00 ha obj. KS1B/00043573/4 (cena wywoławcza 185,00 zł brutto). Wadium zostało wpłacone w wyznaczonym terminie. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu ustalono, że w/w nieruchomość została wydzierżawiona na rzecz Pana Ciupa Dariusza za kwotę 1200,00 zł brutto,
- Niewistka, składającej się z części działki nr 30/6 oznaczonej symbolem J i K o pow. 2,00 ha obj. KS1B/00043573/4 (cena wywoławcza 374,00 zł brutto). Wadium zostało wpłacone w wyznaczonym terminie. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu ustalono, że w/w nieruchomość została wydzierżawiona na rzecz Pana Sokołowskiego Michała za kwotę 2600,00 zł brutto,
W/w informacje podaję do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, stronie internetowej i Biuletynie Informacji Publicznej w okresie (na co najmniej 7 dni) od 22.04.2021 r.

0
0
0
s2sdefault