Głównej zawartości

Ogłoszenia

Uprzejmie zawiadamiam, że działając na podstawie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713 z późn.zm.) oraz art.15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r., poz. 1842) zwołuję na dzień 25 marca 2021r. tj. czwartek na godz. 13.00 posiedzenie Rady Gminy Dydnia.
Posiedzenie odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Dydni.

0
0
0
s2sdefault

nsp

Zachęcamy do zapoznania się z aplikacją spisową w wersji demonstracyjnej, która znajduje się na stronie internetowej: https://demo.spis.gov.pl/. Aby uruchomić aplikację należy kliknąć koło zębate znajdujące się w prawym dolnym rogu strony (wskazuje na nie napis „Tu uruchomisz tryb demo"). Tryb demo umożliwia osobom zainteresowanym zapoznanie się z pytaniami, które już 1 kwietnia 2021 r. pojawią się we właściwym formularzu spisowym NSP 2021. Aplikacja pozwoli na zapoznanie się ze specyfiką i sposobem obsługi formularza. Wcześniejsze zapoznanie się z formularzem spisowym pozwoli na pogłębienie wiedzy na temat pytań w nim zawartych oraz przygotowanie się do odpowiedzi na nie przy wypełnianiu wersji ostatecznej formularza.

0
0
0
s2sdefault

Wójt Gminy Dydnia
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
na dzierżawę nieruchomości

1.    gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 594/11 o pow. 0,12 ha, położona w miejscowości Niebocko, obj. KS1B/00035863/5. Działka położona jest blisko terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i terenów użytkowanych rolniczo. Działka ma kształt zbliżony do trapezu, położona jest w terenie na stoku. Nie posiada drogi dojazdowej. Działka przygotowana pod uprawę. W ewidencji gruntów i budynków obszar dzierżawy sklasyfikowany jest użytkiem: PSIII 0,1100 ha, PSIV-0,0100ha.
Cena wywoławcza – 30,00 zł. Przetarg odbędzie się w dniu 14.04.2021 r., o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy. Wadium w gotówce w wysokości 20% ceny wywoławczej.

0
0
0
s2sdefault