Głównej zawartości

Ogłaszam trzeci przetarg nieograniczony, ofertowy na sprzedaż drewna wielkowymiarowego iglastego pozyskanego w lesie mienia komunalnego Gminy Dydnia.
1. Sosna wielkowymiarowa w ilości całkowitej – 86,26  m3
Oferty poniżej 218,55 zł netto za 1m3 sosny nie będą brane pod uwagę.
Do ceny zostanie naliczony należny podatek VAT wysokości 23%.
Oferent składa tylko jedną ofertę na dany asortyment.
Oferta na zakup wymienionego drewna powinna zawierać:
- nazwę i adres oferenta.
- kwotę za całość asortymentu oferowanego drewna do sprzedaży i cena netto za 1m3.
- termin i formę płatności.

Drewno można oglądać na składzie w miejscowości Obarzym.
Oferty należy składać do dnia 05.03.2019 r. do godziny 9.00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Dydni pokój nr 102.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.03.2019 r. o godzinie 9.30 w siedzibie Urzędu Gminy w Dydni pokój nr 107.
Bliższe informacje można uzyskać w pokoju nr 107 lub pod numerem tel. 13 4308147 w godzinach 8.00-15.00.
Ogłaszający przetarg, zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Dydnia, dnia 25.02.2019 r.

Wójt Gminy Dydnia

Alicja Pocałuń

Regulamin

0
0
0
s2sdefault