Głównej zawartości

fundusz

Gmina Dydnia w 2020 roku otrzymała wsparcie w wysokości 500 000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów
Środki zostaną wykorzystane na:
1. Przebudowę  drogi gminnej nr 115706R w miejscowości Dydnia ,,Dydnia –Dydnia Wola” nr ewid. dz.  2240/1 w KM 0+750 - KM 1+724.
2. Przebudowę drogi gminnej Jabłonka-Kopaniska nr ewid. działki 499, 523 w KM 0+000 do KM 0+880.
3. Przebudowę drogi w Witryłowie na dział, działka o nr ewid. 461, długość 500 m, nawierzchnia z płyt JOMB KM 0+300-KM 0+500 i KM+600 – KM 0+900.

0
0
0
s2sdefault