Главное содержание

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Końskie otrzymało dofinansowanie z MKiDN na realizację zadania pn.: ,,Innowacje i tradycje – Dopracowanie infrastriuktury kultury Gminy Dydnia do potrzeb mieszkańców" w ramach programu Infrastruktura kultury w wysokości 185 tys. zł. Środki zostaną przeznaczone na przebudowę Domu Ludowego w Końskiem w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu funkcjonlengo obiektu, służącego prowadzeniu działaności kulturalnej dla społeczności Gminy Dydnia.

Ochotnicza Straż Pożarna w Krzywem otrzymała dofinansowanie z MKiDN na realizację zadania pn.: ,,Przeszłość-Przyszłość Multimedialne i tradycyjne zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi Krzywe w Gminie Dydnia" w ramach programu Infrastruktura kultury w wysokości 200 tys. zł. Środki zostaną przeznaczone na remont budynku świetlicy wiejskiej i utworzenie Izby Regionalnej w Krzywem.
„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego“

logo

0
0
0
s2sdefault