Главное содержание

oze

To bardzo dobra informacja, zarówno dla Gminy Zagórz i Gminy Dydnia.
Wczoraj Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę o dofinasowaniu w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działanie 3.1. Rozwój OZE – projekty parasolowe, nabór nr  RPPK.03.01.00-18-001/16 na montaż instalacji odnawialnych źródeł energii (kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, pompy ciepła, kotły, co. na biomasę) - pn.: „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Zagórz i Gminy Dydnia” dla 517 gospodarstw domowych w Gminie Zagórz, jak i 164 gospodarstw domowych w Gminie Dydnia.

Projekt realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Nasi mieszkańcy mają tylko do poniesienia 15 % kosztów kwalifikowanych.
Inwestycje w tym zakresie w sposób istotny przyczynią się do poprawy, jakości powietrza w naszych miejscowościach.
Podpisanie przez gminy stosownych umów w kwestii przedmiotowego dofinansowania wymienionego zadania, pozwoli na dopracowaniu i uszczegółowieniu harmonogramów działań wspólnie z Gminą Zagórz, a tut. Urząd Gminy poinformuje zainteresowanych mieszkańców o kolejnych poczynaniach w zakresie.

 panele słoneczne

panele słoneczne

panele słoneczne

 

0
0
0
s2sdefault