Главное содержание

oze

6 września 2018 roku w Urzędzie Gminy Zagórz została podpisana umowa z wykonawcą części I - III tj. z firmą FlexiPower Group sp. z o.o. Sp.K., dotycząca realizacji projektu pn. „ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE ZAGÓRZ I  GMINIE DYDNIA”. W uroczystym podpisaniu umowy uczestniczył Prezes firmy FlexiPower oraz przedstawiciele  Gminy Zagórz Burmistrz Ernest Nowak, Skarbnik Anna Łuc i Gminy Dydnia Wójt Jerzy F. Adamski oraz Inspektor Tomasz Wójcik.

Inicjatywa ma służyć poprawie stanu środowiska naturalnego oraz obniżeniu kosztów energii elektrycznej i cieplnej w gospodarstwach domowych zlokalizowanych na terenie partnerskich samorządów.
Realizacja projektu polegać będzie na budowie różnych rodzajów instalacji OZE, a w szczególności instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, kotłów na biomasę, paneli fotowoltaicznych oraz pomp ciepła. Wyszczególnione tu działania projektowe będą współfinansowane ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości do 85% kosztów kwalifikowanych (kosztów netto). Wkład własny mieszkańców wyniesie minimum 15% kosztów netto oraz podatek VAT (tj. 8% w przypadku montażu na budynku mieszkalnym lub 23% w przypadku innej lokalizacji urządzeń, na gruncie czy budynku gospodarczym). Proekologiczne działania samorządów Zagórza i Dydni spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony lokalnych środowisk. Realizacja i rozliczenie całego zadania planowane jest na 2019 rok. Za kilka dni zostanie podpisana umowa na fotowoltaikę.
Dziękujemy za współpracę naszym partnerom z Gminy Zagórz.

 

0
0
0
s2sdefault