Главное содержание

Odnawialne Źródła Energii

oze

To bardzo dobra informacja, zarówno dla Gminy Zagórz i Gminy Dydnia.
Wczoraj Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę o dofinasowaniu w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działanie 3.1. Rozwój OZE – projekty parasolowe, nabór nr  RPPK.03.01.00-18-001/16 na montaż instalacji odnawialnych źródeł energii (kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, pompy ciepła, kotły, co. na biomasę) - pn.: „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Zagórz i Gminy Dydnia” dla 517 gospodarstw domowych w Gminie Zagórz, jak i 164 gospodarstw domowych w Gminie Dydnia.

0
0
0
s2sdefault

loga

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Dydnia
Gmina Dydnia ogłasza dodatkowy nabór na kocioł 20 kW opalany biomasą w związku z realizacją projektu w ramach Osi priorytetowej III Czysta Energia, działanie 3.1 Rozwój OZE objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Przewidywane dofinansowanie wyniesie 85 % kosztów kwalifikowanych (netto).
Zainteresowani mieszkańcy udziałem w projekcie prosimy o złożenie Dokumentów określonych w regulaminie i zamieszczonych na stronie Gminy Dydnia. Dokumenty należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy w Dydni pok. 106 do 30.06.2019 r. do godz. 15.00 osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego)
Osoby, które złożą dokumenty po w/w terminie nie będą brały udziału w projekcie.

0
0
0
s2sdefault