Главное содержание

Zawiadamiam, że w dniu  27 września 2018r. tj. czwartek o godz. 9.00 odbędzie się posiedzenie Rady Gminy Dydnia.   
Posiedzenie odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Dydni.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Uwagi do protokołów z posiedzeń Rady Gminy Dydnia odbytych w dniach: 31.07.2018r., 10.08.2018r. oraz 30.08.2018r.
4. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie pomiędzy sesjami Rady Gminy.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:

  • zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dydnia na 2018r.,
  • ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Dydnia,
  • uchwalenia Statutu Gminy Dydnia,
  • wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Zakończenie sesji Rady Gminy.

Wójt Gminy Dydnia
/-/ Jerzy F.Adamski

0
0
0
s2sdefault