Главное содержание

Informuję, że zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach  (Dz. U. z 2018r., poz. 2129 ze zm.) w dniach od 14 października do 12 grudnia 2019 r.  w Urzędzie  Gminy  Dydnia (pokój nr 6) zostaną  wyłożone  do  publicznego  wglądu projekty uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów własności osób fizycznych położonych w miejscowościach: Dydnia, Grabówka,  Hroszówka, Jabłonka, Jabłonica Ruska, Krzemienna, Krzywe, Końskie, Niewistka, Niebocko, Obarzym, Temeszów, Ulucz, Witryłów, Wydrna.

Uproszczone plany urządzenia lasu będą podstawą naliczenia podatku leśnego.
W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu (w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.11.2019r.),  zainteresowani właściciele lasu mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu.
W poszczególnych miejscowościach dyżur będzie pełnił wykonawca planu:
1. W dniu 21.10.2019 r w Domu Ludowym w Temeszów w godzinach od 8:00 -  11:00
2. W dniu 21.102019 r w Domu Ludowym w Witryłowie w godzinach od 11:15- 14:30
3. W dniu 22.10.2019 r w Domu Ludowym w Końskiem w godzinach od 8:00 -  11:00
4. W dniu 22.10.2019 r w Domu Ludowym w Krzywem w godzinach od 11:15- 14:15
5. W dniu 23.10.2019 r w Domu Ludowym w Krzemiennej w godzinach od 8:00 -11:00
6. W dniu 23.10.2019 r w Szkole Podstawowej w Obarzymie w godzinach od 11:10-13:00
7. W dniu 23.10.2019 r w Szkole Podstawowej w Niewistce  w godzinach od 13:15-15:15
8. W dniu 24.10.2019 r w Domu Ludowym w  Dydni w godzinach od 8:00-11:00
9. W dniu 24.10.2019 r w Domu Ludowym w Wydrnej  w godzinach od 11:10-13:30
10. W dniu 24.10.2019 r w Domu Ludowym w Jabłonce  w godzinach od 13:40-16:30
11. W dniu 25.10.2019 r w Domu Ludowym w Niebocku  w godzinach od 8:00-11:00
12. W dniu 25.10.2019 r w Domu Ludowym w Grabówka  w godzinach od 11:15-14:30
Dodatkowo w dniu 08.11.2019r. w Urzędzie Gminy w Dydni, w godzinach 8:00 od 14:00 dyżur będzie pełnił wykonawca planu.

Wójt Gminy Dydnia

Alicja Pocałuń

0
0
0
s2sdefault