Главное содержание

PODR

5 listopada na terenie gminy Dydnia zostanie przeprowadzona atestacja opryskiwaczy przez stację Kontroli Opryskiwaczy, działającej w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale.
W celu wykonania badania potwierdzającego sprawność techniczną opryskiwaczy zapraszamy do kontaktu z doradcą rolnym Wiolettą Wolanin-Nastał, pod numerem telefonu 723 977 311, lub w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Brzozowie, przy ulicy Armii Krajowej 2, tel. 13 43 411 89.

Badanie potwierdzające sprawność techniczną sprzętu używanego do stosowania środków ochrony roślin jest obowiązkiem ustawowym. Badanie nowego sprzętu przeprowadza się nie później niż po upływie 5 lat od dnia jego nabycia.  Następnie badania potwierdzenia sprawności technicznej opryskiwaczy przeprowadza się w odstępach czasu nie dłuższych niż 3 lata. Sprzęt użyty do stosowania środków ochrony roślin powinien być przebadany i zarejestrowany przez jednostki upoważnione. Na opryskiwacz winien być naklejony znak kontrolny.
Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem niesprawnym technicznie lub nieskalibrowanym, a także uchylanie się od obowiązku poddawania tego sprzętu badaniom w celu potwierdzenia sprawności technicznej podlega karze grzywny.
 Dostarczony do badań opryskiwacz powinien być umyty z zewnątrz i wewnątrz, pewnie zaczepiony lub zawieszony na ciągniku oraz wyposażony w osłony zabezpieczające ruchome elementy. Ponadto zbiornik powinien być wypełniony do połowy czystą wodą. Warunki te zapewniają bezpieczeństwo osób prowadzących badanie opryskiwaczy.
Badaniom stanu technicznego urządzeń opryskiwacza podlegają: pompa, mieszadło, zbiornik, urządzenia pomiarowo-sterujące, układ cieczowy, filtry, belka polowa, rozpylacze, wentylator (dotyczy opryskiwacza sadowniczego). W przypadku konieczności wymiany niesprawnych części pracownicy SKO na miejscu prowadzą sprzedaż niezbędnych elementów.


0
0
0
s2sdefault