Главное содержание

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.)

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej mienie gminne Gminy Dydnia, położonej w miejscowości Wydrna, powiat brzozowski, województwo podkarpackie przeznaczonej do oddania w użyczenie.

1.    Oznaczenie, położenie i opis nieruchomości: 3 pomieszczenia (garaż, świetlica i łazienka) zlokalizowane w budynku Domu Ludowego o łącznej pow. użytkowej 85,85 m² ogrzewanej oraz prawo korzystania z działki gruntowej nr 1729/4 w Wydrnej (Bi-0,06 ha) w zakresie niezbędnym do jego funkcjonowania wraz z innymi użytkownikami budynku
2.    Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: pomieszczenia zostają oddane w użyczenie w celu realizacji zadań statutowych (ochrony przeciwpożarowej) Ochotniczej Straży Pożarnej w Wydrnej.
3.    Wysokość czynszu w zł: Nie dotyczy.
4.    Terminy wnoszenia opłat: Nie dotyczy.
5.    Zasady aktualizacji opłat: Nie dotyczy.
6.    Forma użyczenia: umowa użyczenia na okres do 3 lat.
Dla nieruchomości wymienionej w wykazie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przeznaczona jest do oddania w użyczenie na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Wydrnej.
Niniejszy wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dydni na okres 21 dni od  06.11.2019 r. do 26.11.2019 r.

Wójt Gminy Dydnia
Alicja Pocałuń

0
0
0
s2sdefault