Главное содержание

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.)
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej mienie gminne Gminy Dydnia, położone w miejscowości Witryłów, powiat brzozowski, województwo podkarpackie przeznaczonej do oddania w użyczenie.

1.    Oznaczenie, położenie i opis nieruchomości: część działki ewidencyjnej nr 175/3 o pow. 0,10 ha (użytek PsIV) oraz działki ewidencyjnej nr 173/5 o pow. 0,15 (użytek Bi) położonej w miejscowości Witryłów, Gmina Dydnia, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę wieczystą nr KS1B/00019552/4.
2.    Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: nieruchomość zostaje oddana w użyczenie na utworzenie infrastruktury rekreacyjnej
3.    Wysokość czynszu w zł: Nie dotyczy.
4.    Terminy wnoszenia opłat: Nie dotyczy.
5.    Zasady aktualizacji opłat: Nie dotyczy.
6.    Forma użyczenia: umowa użyczenia na okres 7 lat.

Dla nieruchomości wymienionej w wykazie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przeznaczona jest do oddania w użyczenie na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Witryłowie.
Niniejszy wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dydni na okres 21 dni od 11.12.2019 r. do 01.01.2020 r.


Wójt Gminy Dydnia
Alicja Pocałuń

0
0
0
s2sdefault