Главное содержание

pszok 

W związku z niewłaściwymi praktykami przekazywania odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jabłonce przypominamy, że KORZYSANIE Z PSZOK OZNACZA AKCEPTACJĘ REGULAMINU PSZOK ORAZ ZOBOWIĄZUJE DO JEGO BEZWZGLĘDNEGO PRZESTRZEGANIA. Jednocześnie informujemy, że na obiekcie został zamontowany monitoring. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu, osoba obsługująca PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów. Wówczas sporządza dokumentację fotograficzną wraz z opisową notatką, które posłużą za podstawę do podjęcia dalszych kroków. Wobec wszelkich działań niezgodnych z prawem (np. podrzucania odpadów) zostanie wszczęte postępowanie i zawiadomione zostaną odpowiednie służby, co w konsekwencji może prowadzić do nałożenia kary finansowej.

NAJWAŻNIEJSZE ZASADY ODDAWANIA DO PSZOK ODPADÓW PROBLEMATYCZNYCH, WIELKOGABARYTOWYCH, NIEBEZPIECZNYCH, ELEKTROŚMIECI:

•    Wstęp na teren PSZOK odbywa się za WIEDZĄ I ZGODĄ osoby obsługującej
•    Punkt przyjmuje POSEGREGOWANE odpady pochodzące z GOSPODARSTW DOMOWYCH
•    Punkt przyjmuje odpady od MIESZKAŃCÓW Gminy Dydnia, którzy TERMINOWO regulują opłaty za odpady
•    PRZYJĘCIE odpadów do PSZOK odbywa się po złożeniu pisemnego WNIOSKU o przyjęcie odpadów, ZIDENTYFIKOWANIU rodzaju odpadów oraz POTWIERDZENIU zgodności dostarczonych odpadów z frakcjami odpadów dopuszczonymi do przyjęcia przez regulamin
•    Każde przyjęcie odpadów do PSZOK jest UDOKUMENTOWANE
•    Mieszkańcy dostarczający odpady do PSZOK-u zobowiązani są do ich transportu i rozładunku WE WŁASNYM ZAKRESIE oraz do umieszczenia ich w ODPOWIEDNIM POJEMNIKU LUB MIEJSCU, zgodnie ze wskazaniami obsługi PSZOK
•    Osoby przebywające na terenie PSZOK-u muszą BEZWZGLĘDNIE przestrzegać zasad BHP oraz zaleceń obsługi PSZOK
•    Szczegółowe informacje dotyczące gospodarowania odpadami w Gminie Dydnia znajdują się w Regulaminie Utrzymania Czystości i Porządku na Terenie Gminy Dydnia oraz Regulaminie Funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, które są dostępne w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej (dydnia.bip.gov.pl) oraz na stronie internetowej Gminy Dydnia (gminadydnia.pl).

0
0
0
s2sdefault