Главное содержание

śmieci

W sobotę 6 czerwca 2020 roku Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Jabłonce będzie czynny w godzinach 8:00-12:00.
Oddając odpady do PSZOK prosimy o przestrzeganie zasad zawartych w Regulaminie.

NAJWAŻNIEJSZE ZASADY ODDAWANIA DO PSZOK ODPADÓW PROBLEMATYCZNYCH, WIELKOGABARYTOWYCH, NIEBEZPIECZNYCH, ELEKTROŚMIECI:
•    Wstęp na teren PSZOK odbywa się za wiedzą i zgodą osoby obsługującej
•    Punkt przyjmuje posegregowane odpady pochodzące z gospodarstw domowych
•    Punkt przyjmuje odpady od mieszkańców Gminy Dydnia, którzy nie zalegają z opłatami za gospodarowanie odpadami
•    Przyjęcie odpadów do PSZOK odbywa się po złożeniu pisemnego wniosku o przyjęcie odpadów, zidentyfikowaniu rodzaju odpadów oraz potwierdzeniu zgodności dostarczonych odpadów z frakcjami odpadów dopuszczonymi do przyjęcia przez regulamin
•    Każde przyjęcie odpadów do PSZOK jest udokumentowane
•    Mieszkańcy dostarczający odpady do PSZOK-u zobowiązani są do ich transportu i rozładunku we własnym zakresie oraz do umieszczenia ich w odpowiednim pojemniku lub miejscu, zgodnie ze wskazaniami obsługi PSZOK
•    Osoby przebywające na terenie PSZOK-u muszą bezwzględnie przestrzegać zasad BHP, p.poż. oraz zaleceń obsługi PSZOK
•    Tymczasowo do PSZOK-u nie można oddawać bioodpadów, styropianu, wełny mineralnej, tekstyliów i odzieży, ze względu na problem z zagospodarowaniem tych frakcji odpadów
•    Elektrośmieci oddawane do PSZOK muszą być kompletne. Pracownik może odmówić przyjęcia do PSZOK elektrośmieci zdekompletowanych, z powyjmowanymi częściami i podzespołami.
W związku z obowiązującym w Polsce stanem epidemii koronawirusa, przebywając na terenie PSZOK prosimy Państwa o zachowanie wszelkich środków ostrożności oraz zasad bezpieczeństwa. Znajdując się w przestrzeni publicznej, o ile niemożliwe jest zachowanie 2-metrowego dystansu społecznego, w dalszym ciągu jesteśmy zobowiązani nosić maseczkę ochronną zasłaniającą usta i nos
Przypominamy również, że na obiekcie został zamontowany monitoring. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu, osoba obsługująca PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów. Wówczas sporządza dokumentację fotograficzną wraz z opisową notatką, które posłużą za podstawę do podjęcia dalszych kroków. Wobec wszelkich działań niezgodnych z prawem (np. podrzucania odpadów) zostanie wszczęte postępowanie i zawiadomione zostaną odpowiednie służby, co w konsekwencji może prowadzić do nałożenia kary finansowej.

0
0
0
s2sdefault