Главное содержание

szkoła

Gmina Dydnia jest obecnie w trakcie realizacji drugiej tury projektu pn. „Zdalna Szkoła + wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.
W drugiej transzy udało się nam pozyskać środki w wysokości 94 999 złotych na zakup sprzętu komputerowego do zdalnego nauczania. Pozyskane środki pozwolą na zakup 30 laptopów, które trafią do uczniów z terenu Gminy Dydnia. Dofinansowanie to stanowi 100% kosztów kwalifikowanych, czyli w całości pokrywa koszt zakupu sprzętu.

Gmina Dydnia brała udział również w pierwszej turze projektu. Pozyskane środki pozwolą na zakup 36 laptopów, które trafią do uczniów z terenu Gminy Dydnia.
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr 1 "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu" Działania 1.1 "Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach", współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zdalna Szkoła +

0
0
0
s2sdefault