Главное содержание

informacja

Posiedzenia Obwodowych Komisji Wyborczych Gminy Dydnia powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP, związane z przeliczeniem kart do głosowania na ponowne głosowanie w dniu 12 lipca 2020r. odbędą się 9 lipca 2020r. (czwartek) w Urzędzie Gminy w Dydni (sala narad) wg ustalonego wcześniej harmonogramu, tj. o godz.: 12.00 (Grabówka, Jabłonka, Witryłów, Krzemienna), 13.30 (Temeszów, Niewistka, Obarzym, Wydrna) i 15.00 (Dydnia, Niebocko, Krzywe, Końskie).

0
0
0
s2sdefault