Главное содержание

Uprzejmie zawiadamiam, że działając na podstawie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713) zwołuję na dzień 6 sierpnia 2020r. tj. czwartek na godz. 9.00 posiedzenie Rady Gminy Dydnia.
Posiedzenie odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Dydni.

Porządek obrad :
1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy odbytego w dniu 02.07.2020r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dydnia na 2020 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzozowskiego.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVII/169/2017 Rady Gminy Dydnia z dnia 26 stycznia 2017 r., w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej nr 1063 położonej w miejscowości Grabówka stanowiącej własność Gminy Dydnia.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na mienie komunalne Gminy Dydnia.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Dydnia na rok szkolny 2020/2021.
11. Zamknięcie obrad.

Ze względu na ograniczenia związane z COVID-19, w miarę możliwości proszę o uczestniczenie w sesji poprzez transmisję internetową.

0
0
0
s2sdefault