Главное содержание

loga

Wójt Gminy Dydnia zaprasza na otwarte spotkanie konsultacyjne dotyczące Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego realizowanego dla obszaru Gminy Dydnia.

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego to dokument,  określający sposób użytkowania przestrzeni bądź też przeznaczanie określonych terenów pod konkretny sposób zagospodarowania. Zależy nam, aby przy planowaniu wyznaczyć najbardziej optymalne i zgodne z potrzebami właścicieli działek i mieszkańców oraz z zasadami ochrony środowiska sposoby użytkowania tych terenów w przyszłości.
W związku z powyższym, zapraszamy wszystkich zainteresowanych, w tym mieszkańców, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe oraz inne osoby/instytucje zainteresowane na spotkanie, które odbędzie się 11.09.2020 r. (piątek)
    Grupa I – radni Rady Gminy Dydnia - godz. 12:00 – 13:00.
    Grupa II – sołtysi – godz. 13:30 – 14:30.
    Grupa III – mieszkańcy, inwestorzy, przedsiębiorcy – godz. 15:00 – 16:00.
w sali narad Urzędu Gminy w Dydni.

Wójt Gminy Dydnia
Alicja Pocałuń

Jednocześnie informujemy, że konsultacje realizowane są przy wsparciu środków zewnętrznych. Gmina Dydnia pozyskała grant na realizację pogłębionych konsultacji społecznych ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu pogłębionych konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze zagospodarowania i planowania przestrzennego w 20 gminach z terenu całej Polski”.

0
0
0
s2sdefault