Главное содержание

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej mienie gminne Gminy Dydnia, położone w miejscowości Niebocko, powiat brzozowski, województwo podkarpackie przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

1. Oznaczenie położenie i opis nieruchomości: nieruchomości oznaczone jako:
- działka nr 594/9 o pow. 0,1822 ha, (użytek RIIIb-0,1822 ha) położonej w Niebocku dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę wieczystą nr KS1B/00035863/5,
- działka nr 594/10 o pow. 0,1048 ha (użytek RIIIb-0,1046 ha, RIVa-0,0002 ha) położonej w Niebocku dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę wieczystą nr KS1B/00035863/5.
2. Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: na cele rolne
7. Wysokość czynszu w zł: 50,00 zł
8. Terminy wnoszenia opłat: do 30 września każdego roku
9. Zasady aktualizacji opłat: zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Dydnia.
10. Forma nabycia: umowa dzierżawy na okres do 3 lat.
Dla nieruchomości wymienionej w wykazie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przeznaczona jest do oddania w dzierżawę na rzecz osoby , która złożyła wniosek.
Niniejszy wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dydni na okres 21 dni od 25.11.2020 r. do 15.12.2020 r.

Wójt Gminy Dydnia
Alicja Pocałuń

0
0
0
s2sdefault