Главное содержание

Zawiadamiam, że w dniu  27 kwietnia 2017r. tj. czwartek o godz. 9.00  odbędzie się posiedzenie Rady Gminy Dydnia.   
Posiedzenie odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Dydni.

 

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Uwagi do protokołu z posiedzenia Rady Gminy Dydnia z dnia 23 marca 2017r.
4. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie pomiędzy sesjami.
5. Podjęcie uchwał w sprawach :

  • udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego (chodnik Niebocko),
  • udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego (chodnik Dydnia),
  • ustalenia dopłat do taryfowych grup odbiorców usług dostawy wody i odprowadzania ścieków,
  • zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków,
  • ustalenia górnych stawek opłat za usługi usuwania z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych,
  • wdrożenia projektu „Aktualizacja i przyjęcie do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Dydnia na lata 2017 – 2023”,
  • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Dydnia.

6. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2016.
7. Interpelacje radnych i wolne wnioski.
8. Zakończenie sesji Rady Gminy.

Wójt Gminy Dydnia
/-/ Jerzy F.Adamski

0
0
0
s2sdefault