Hlavná obsah

umowa 

W dniu 8 listopada 2019 roku Wójt Gminy Dydnia Alicja Pocałuń wraz ze Skarbnik Gminy Anną Stachyrak podpisały umowy z wykonawcami na realizację dwóch odcinków dróg Gminy Dydnia w miejscowościach Końskie i Grabówka.
1. Wykonawcą robót drogowych zadania o wartości  832.445,46 zł pn.
„Przebudowa drogi gminnej  nr 115710R Końskie – granica Gminy /Mrzygłód/ KM 0+470 do KM 2+733 na działkach nr 432, 627”
jest Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe SA, ul. Drogowców 1, 39-200 Dębica
2. Wykonawcą robót drogowych zadania o wartości 320.573,31 zł pn.

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabówka „Grabówka – Granica Gminy /Lalin/ na działkach nr 1098/1, 1098/4 KM 0+000 do KM 0+901” jest LUKATRANS Łukasz Potoczny, 36-245 Nozdrzec 47
Inwestycje drogowe będą realizowane w ramach programu Funduszu Dróg Samorządowych. Gmina Dydnia otrzymała dofinansowanie na wnioskowane odcinki dróg o łącznej wartości 1.153.018,77 zł z czego dofinansowanie z rządowego programu wyniesie 890.357 zł.
Umowny termin zakończenia realizacji tych dwóch zadań przewidziano na 9 październik 2020 r. Zadeklarowany przez Wykonawców harmonogram prac przewiduje znaczne skrócenie terminów realizacji i przedterminowe w stosunku do umowy zakończenie prac, tj. do końca czerwca 2020 roku.
Realizacja powyższych projektów pozwoli na poprawę infrastruktury drogowej na terenie gminy Dydnia, umożliwi poprawę warunków ruchu, komfortu jazdy i bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Rozpoczęcie prac planujemy wiosną o czym będziemy z odpowiednim wyprzedzeniem informować użytkowników dróg naszej gminy.

0
0
0
s2sdefault